Now showing items 21-40 of 478

  • Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi 

   Teter, A.; Kołakowski, Z.; Kubiak, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. ...
  • Wytrzymałość materiałów 

   Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004)
   Skrócona wersja 13. wydania podręcznika pod tym samym tytułem, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie ...
  • Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki 

   Jaroniek, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
   Książka ma na celu ułatwienie opanowania podstaw mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. W innych podręcznikach, zwłaszcza przeznaczonych dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych, (podanych w ...
  • Nonlinear Dynamics of Continuous Elastic Systems 

   Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim A.; Vakakis, Alexander F. (Springer, 2004)
   This monograph is devoted to recent advances in nonlinear dynamics of continuous elastic systems. A major part of the book is dedicated to the analysis of non-homogeneous continua, e.g. plates and shells characterized by ...
  • Materiały do ćwiczeń z mechaniki dla studentów studiów zaocznych 

   Strzałko, Jarosław; Grabski, Juliusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
   Skrypt zawiera zestaw zadań przeznaczonych do indywidualnego rozwiązywania przez studentów w ramach pracy własnej. Zadania zamieszczone w skrypcie dotyczą podstaw mechaniki i obejmują statykę, kinematykę oraz dynamikę ...
  • Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe 

   Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004)
   Książka zawiera omowienie podstawowych, klasycznych metod stosowanych w obliczeniach wytrzymałościowych elementów maszyn i konstrukcji. Uwzględniono w niej podstawowe przypadki obciążeń prętów, belek, ram, powłok i naczyń ...
  • Numerical and experimental collapse analysis of tubular multi-member energy absorbers under lateral compression 

   Lipa, Sebastian; Kotełko, Maria (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   In the paper, the problem of collapse load and energy dissipation capacity of tubular multi-member energy absorbers subject to lateral crushing load is presented. The method of analytical solution of the problem of initial ...
  • Energy method for position stability analysis of critical points of robot manipulators. 

   Szumiński, Przemysław; Kapitaniak, Tomasz; Stefański, Andrzej (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An energy method for the position stability analysis of critical points (equilibrium positions) of dynamical systems with an arbitrary finite number of degrees of freedom is presented. The method proposed consists in the ...
  • Hybrid, finite element-artificial neural network model for composite materials. 

   Lefik, Marek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An application of Artificial Neural Networks for a definition of the effective constitutive law for a composite is described in the paper. First, a classical homogenisation procedure is directly interpreted with a use of ...
  • Stability of composite plates with non-uniform distribution of constituents. 

   Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   This contribution deals with stability of certain composite plates with a deterministic material structure which is not periodic but can be approximately regarded as periodic in small regions of a plate. The formulation ...
  • On the stress intensity factors for transient thermal loading in an orthotropic thin plate with a crack. 

   Rogowski, Bogdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   This paper is concerned with an orthotropic thin plate containing a crack perpendicular to its surfaces. It is assumed that the transient thermal stress is set up by the application of a heat flux as a function of time and ...
  • Application of the tolerance averaging method to analysis of dynamical stability of thin periodic plates. 

   Jędrysiak, Jarosław (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   Some problems of a dynamical stability of thin periodic plates are considered. As a tool to derive the governing equations of an averaged non-asymptotic plate model the tolerance averaging is applied, proposed for periodic ...
  • Effect of changes in the thickness of a perforated plate of the heat exchanger on its structural stability. 

   Chudzik, Agnieszka; Świniarski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   One of the most important elements of heat exchangers are perforated bottoms. These are perforated plates of significant thickness, in which heating cartridge pipes are mounted. For the designers of heat exchangers, the ...
  • Parametry chropowatości powierzchni w badaniach warunków tarcia i ich zdolność do tworzenia filmu EHD. 

   Chudzik, Agnieszka; Pietrzak, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2005)
  • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki dla kursu magisterskiego : praca zbiorowa 

   Grabski, Juliusz; Bartelmus, Walter; Osiecki, Jan W. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Obecna wersja uwzględnia zmiany jakich dokonano w ciągu ostatnich latach funkcjonowania laboratorium. Jest kontynuacją - jeśli chodzi o tematykę - wykorzystywanego dotychczas opracowania Laboratorium mechaniki ...
  • Dynamika chaotyczna belek, płyt i powłok : metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych 

   Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim Anatolevič (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 2005)
   Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną układów mechanicznych reprezentowanych przez belki, płyty i powłoki. Autorzy opisują ...
  • Produkcja kryształów syntetycznych - jak powstają kryształy? 

   Mitura, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The development of the nineteenth and twentieth century civilization was directly connected with the invention of crystals synthetizing methods. Production of monocrystals as well as of polycrystalline materials, and ...
  • Analiza numeryczna naprężeń w wymiennikach ciepła - proces wyrywania rurki z otworu dna sitowego. 

   Chudzik, Agnieszka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2005)
  • Wstęp do teorii drgań 

   Kapitaniak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   Podręcznik jest przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego i jest zgodny z aktualnym programem studiów. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia teorii drgań, kładąc nacisk na wytłumaczenie własności fizycznych ruchu ...
  • Dynamika zespołów posuwowych szlifierek 

   Oryński, Franciszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   Zamieszczoną analizę teoretyczną dynamiki nawrotów stołów szlifierek wykorzystano do wyboru najkorzystniejszego, pod względem dynamicznym, przebiegu przyspieszenia stołu w czasie jego ruchu prostoliniowo-zwrotnego. Na ...