Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Etyka zawodu inżyniera w świetle wybranych kodeksów i w nauczaniu 

      Wajszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Referat przedstawia próbę analizy powinności etycznych wynikających z zawodu inżyniera na podstawie wybranych kodeksów etycznych oraz sygnalizuje problemy pojawiające się w nauczaniu przedmiotu etyki zawodowej na studiach ...