Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Inwestowanie w pracowników - wyzwania dla menedżerów 

      Jędrych, Elżbieta (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
      Praktyka biznesowa wykazuje, że inwestowanie w rozwój pracowników jest jedną z lepszych decyzji, jaką może podjąć zarząd organizacji. To wydatek, który podnosi wartość i unikatowość pracowników, zwiększając ich efektywność. ...