Now showing items 1-1 of 1

    • Multimonomery : synteza, właściwości, zastosowanie 

      Jantas, Roman (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2007)
      [...] W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia związane z otrzymywaniem i charakterystyką fizykochemiczną oligomerycznych i polimerycznych wielofunkcyjnych układów zawierających boczne grupy funkcyjne różnego typu ...