Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • New Eco-friendly Method for Paper Dyeing 

      Blus, Kazimierz; Czechowski, Jacek; Koziróg, Anna (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
      For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper ...