Now showing items 1-3 of 3

  • VI Zjazd Kanalizatorów Polskich : POLKAN '07 - materiały 

   Zawilski, Marek; Sakson, Grażyna; Mozolewska, Grażyna; Anielak, Anna; Błażejewski, Ryszard; Dąbrowski, Wojciech; Dziopak, Józef; Gromiec, Marek; Jodłowski, A.; Kotowski, Andrzej; Królikowski, Andrzej; Kuliczkowski, Andrzej; Kwietniewski, Marian; Łomotowski, Janusz; Szetela, Ryszard; Zawilski, Marek (Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2007)
  • Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi 

   Brzezińska, Agnieszka; Zawilski, Marek; Bandzierz, Dawid; Sakson, Grażyna (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
   Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań prze-lew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z ...
  • Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania 

   Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
   W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w ...