Now showing items 1-2 of 2

  • Wybrane zastosowania sztucznych sieci neuronowych na rynku walutowym, rynku terminowym i w gospodarce przestrzennej. 

   Jasiński, Tomasz; Marszal, Anna; Bochenek, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
   Monografia została poświęcona praktycznym aspektom wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w obszarze szeroko rozumianej ekonomii oraz gospodarki przestrzennej. Obecnie nowoczesne metody analizy danych stają ...
  • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

   Staniec, Iwona; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Trocki, Michał (Wydawnictwo C. H. Beck, 2008)
   [...] Celem pracy jest analiza metod identyfikowania i kwantyfikowania zagrożeń wpływających na powstanie i materializację ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania nimi. W warstwie teoretycznej podjęto ...