Now showing items 1-1 of 1

    • Podstawy chemii nieorganicznej 

      Zajdler, Anna; Duda, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
      Skrypt ,,Podstawy chemii nieorganicznej" jest przeznaczony dla studentów studiów zaocznych, głównie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Oparty jest na wieloletnich wykładach autorów z chemii ogólnej, nieorganicznej i ...