Now showing items 1-3 of 3

  • Modified and unmodified zinc oxide as coagent in elastomer compounds 

   Kołodziejczak-Radzimska, Agnieszka; Jesionowski, Teofil; Maciejewska, Magdalena; Zaborski, Marian (Institute of Inorganic Chemical Technology Technical University of Szczecin, 2014)
   The aim of this work was to study the activity of unmodifi ed and modifi ed ZnO in the peroxide crosslinking of hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer (HNBR) and ethylene-propylene copolymer (EPM). In the first ...
  • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

   Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
  • Zielona chemia 

   Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)