Now showing items 1-14 of 14

  • Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes 

   Jałmużna, Irena Barbara. Red.; Lewandowski, Jerzy (1948- ). Red.; Janikowski, Ryszard; Kisielnicki, Jerzy; Krupa, Tadeusz; Lisiński, Marek; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Trzcieliński, Stefan; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   [...] The topics in the monograph include the problems of theory and practice of production and service management in specific areas. The first area refers to modern methods of industrial engineering, managing production ...
  • International business : outline of strategic and marketing issues 

   Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W monografii International Business. Outline of Strategic and Marketing Issues autor starał się zarysować, to co jego zdaniem stanowi istotę biznesu - tworzenie nowych rynków i aktywność firm na tych rynkach. Fundamentem ...
  • Klimatyzacja obiektów basenowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz; Pietras, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Książka zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczące klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstających w tego rodzaju obiektach dużych zysków wilgoci oraz wiadomości na temat sposobów zapewnienia ...
  • Marketing B2B w praktyce gospodarczej 

   Olczak, Artur; Urbaniak, Maciej (Difin, 2006)
   [...] Szczególny nacisk został w książce położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku ...
  • Marketing w handlu i usługach 

   Otto, Jacek; Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   [...] Głównym celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych marketingu w handlu i usługach, uwzględniając przy tym kontekst zagadnień ogólniejszych, uniwersalistycznych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć ...
  • Process management in production systems 

   Lewandowski, Jerzy; Jałmużna, Irena; Bendkowski, Józef; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Diversity of product i on systems translates into a high level of complexity in management because it concerns every organizational cell and all actions conducted there. Skillful management of production systems results ...
  • PRODUCTION MANAGEMENT AND PACKAGING. Food Safety and Industry 4.0 

   Walaszczyk, Anna (ed.); Jałmużna, Irena (ed.); Lewandowski, Jerzy (ed.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   After mechanization (first revolution), electrification (second revolution) and digitization (third revolution), the time has come to integrate systems and create networks. The issues of the so-called the fourth industrial ...
  • Quality and environmental management - continuous change of paradigms 

   Lewandowski, Jerzy; Wiśniewski, Zbigniew; Scientific Editor of the Division : Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Block, Chantal; Doniec, Andrzej; Łunarski, Jerzy; Pacholski, Leszek; Poskrobko, Bazyli; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Quality in management of processes 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Górska, Ewa; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Process approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to ...
  • Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie rynku Unii Europejskiej 

   Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Przeobrażenia, jakie nastąpiły w ostatnich latach w polskiej branży odzieżowej, były konsekwencją zmian, jakie dokonały się w międzynarodowym sektorze tekstylno-odzieżowym. Daleko idąca liberalizacja w handlu ...
  • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką 

   Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Grądzki, Ryszard; Lewandowski, Jerzy; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Złożoność współczesnych systemów wytwarzania przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia elastyczności i wariantowości procesów wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz nowszych koncepcji zarządzania wspierających ...
  • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie 

   Lachiewicz, Stefan; Adamik, Anna; Matejun, Marek; Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Innowacyjność to dziś warunek skutecznego funkcjonowania i konkurowania nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, a zarządzanie innowacjami i innowacyjnością to umiejętność kluczowa dla długookresowego rozwoju ...
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii 

   Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Freda; Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Od dłuższego już czasu daje się zauważyć wzrost rangi przemysłów wysokiej techniki i rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Przedsiębiorstwa te intensywnie wykorzystując wiedzę stanowią źródło wynalazków i ...
  • Zarządzanie rozwojem organizacji. T. II 

   Lachiewicz, Stefan; Jeżak, Jan; Lewandowski, Jerzy; Otto, Jacek; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2007)
   Zarządzanie rozwojem organizacji posiada pewną specyfikę zależnie od sektora, wielkości i warunków działania poszczególnych przedsiębiorstw. Grupę firm o szczególnych cechach w tym zakresie stanowią małe i średnie prz ...