Now showing items 1-8 of 8

  • Badania krótkich wsporników żelbetowych wzmacnianych zbrojeniem wklejanym i stalowymi akcesoriami 

   Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2019)
   Przedmiotem zeszytu jest problematyka wzmacniania istniejących krótkich wsporników żelbetowych. Postawiono tezę, że można skutecznie zwiększyć nośność wsporników za pomocą, wklejanego zbrojenia stalowego. Zasadniczą część ...
  • Badania połączeń płyta – słup wzmacnianych zewnętrznie na przebicie 

   Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   W ramach projektu badawczego wykonano i zbadano 12 modeli w skali naturalnej stanowiących fragment płyty żelbe-towej wraz z odcinkiem słupa. Grubość płyty wynosiła 18cm, wymiary w rzucie 2,3×2,3m, a bok słupa o przekroju ...
  • Nośność słupów żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości przewarstwionych żelbetową płytą z betonu o niższej wytrzymałości 

   Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2016)
   Względy ekonomiczne jak również konstrukcyjne przemawiają za różnicowaniem wytrzymałości betonu słupów oraz płyt obiektów wielokondygnacyjnych. Powstaje jednak wówczas pytanie, na ile przewarstwienie betonem płyty ...
  • Nośność słupów żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości przewarstwionych żelbetową płytą z betonu o niższej wytrzymałości 

   Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz; Urban, Tadeusz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures, Lodz University of Technology, 2016)
   Względy ekonomiczne jak również konstrukcyjne przemawiają za różnicowaniem wytrzymałości betonu słupów oraz płyt obiektów wielokondygnacyjnych. Powstaje jednak wówczas pytanie, na ile przewarstwienie betonem płyty ...
  • Przebicie żelbetowych płyt krępych 

   Urban, Tadeusz; Krakowski, Jakub; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2013)
   Eurokod 2 w obliczeniach nośności na przebicie fundamentów (płyt grubych) uwzględnia smukłość ścinania za pomocą dodatkowej funkcji f(a)=2d/a wprowadzonej do podstawowego wzoru na naprężenia graniczne. Ten dodatkowy składnik ...
  • Przedmowa do Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej, seria Budownictwo, 2009 z.59 

   Urban, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Przyczynek do zaleceń krajowych Eurokodu 2 w zakresie nośności na przebicie 

   Urban, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W artykule przedstawiono propozycję zmiany przepisu zawartego we wzorze (6.53) EN 1992-1-1:2004+AC:2008, ograniczającego nośność na przebicie stropów ze zbrojeniem poprzecznym w strefach podporowych. Uszczegółowienie tej ...
  • Żeliwo jako materiał konstrukcyjny XIX-wiecznych obiektów przemysłowych 

   Czkwianianc, Artemiusz; Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji budowlanych w obiektach przemysłowych XIX wieku w łódzkiej aglomeracji. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie do powszechnego stosowania nowego materiału, jakim wówczas było ...