Now showing items 1-1 of 1

    • Estymacja współczynnika konwencji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie 

      Teodorczyk, Tomasz; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      W pracy przedstawiono metodę pozwalającą oszacować wartość współczynnika konwekcji dla nagrzewanego indukcyjnie wsadu walcowego. Podano zależność współczynnika konwekcji od temperatury powierzchni zewnętrznej nagrzewanego wsadu.