Now showing items 1-4 of 4

  • Klimatyzacja obiektów basenowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz; Pietras, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Książka zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczące klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstających w tego rodzaju obiektach dużych zysków wilgoci oraz wiadomości na temat sposobów zapewnienia ...
  • Metody modelowania i obliczania rozkładu obciążenia w zazębieniach ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Compactness, silent running and possibility of achieving large transmission ratio at one degree make worm gears one of the most popular reducer types. There exist actually two problems to be solved during designing ...
  • Obciążalność i trwałość przekładni ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
   Verification calculations are indispensable in the design process of any type of structure. Their aim is predominantly to determine whether the exploitation and load capacity limits have not been crossed in the designed ...
  • Teoria i praktyka eksploatacji przekładni ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Worm gears are used for drive transrnission as reducers. They are practically not applicable as intensifiers. Worm gears are characterised by great compactness of structure, which is a consequence of the capability of ...