Now showing items 1-5 of 5

  • Influence of gaseous mineral components on DC electric arc parameters 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The applications of electric arc plasma can be classified in two categories: electrical and thermal (chemical). In most cases plasma consists not only of inert gas but also inserted on purpose or in undesirable way metal. ...
  • Methods of strong reduction and edition of a reference set for the nearest neighbour rule 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The article summarises a doctoral dissertation proposing new methods of a reference set reduction and edition for the Nearest Neighbour Rule (NN).The presented methods are designed to accelerate NN and to improve its ...
  • Optimization of Magnetic Field-Assisted Synthesis of Carbon Nanotubes for Sensing Applications 

   Raniszewski, Grzegorz; Pyć, Marcin; Kołaciński, Zbigniew (MDPI, 2014)
   One of the most effective ways of synthesizing carbon nanotubes is the arc discharge method. This paper describes a system supported by a magnetic field which can be generated by an external coil. An electric arc between ...
  • Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych. 

   Szymański, Łukasz; Kołaciński, Zbigniew; Wiak, Sławomir; Raniszewski, Grzegorz; Lefik, Marcin; Gryska, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie ...
  • Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi. 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień ...