Now showing items 1-5 of 5

  • The maintenance rationalization 

   Kostrzewa, Agnieszka; Rajkiewicz, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Problemy racjonalizacji wdrażania systemów zarządzania jakością 

   Rajkiewicz, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule przedstawiono najbardziej istotne, kluczowe wymagania Systemów Zarządzania Jakością wdrożenie których warunkuje racjonalne działanie każdej organizacji. Zaprezentowano typowy ujęty czasowo i problemowo proces ...
  • Safety management for products and packaging 

   Rajkiewicz, Mieczysław; Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The paper outlines the general requirements of the health management system in the production of packaging for food products by PN EN 15593:2010. It also presents the survey results carried out among customers regarding ...
  • Tendencje zmian w systemach zarządzania. Problemy integracji oraz wdrożenia. 

   Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...
  • Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym. 

   Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management.; Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
   Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016), pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”. Problematykę ...