Now showing items 1-9 of 9

  • Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes 

   Jałmużna, Irena Barbara. Red.; Lewandowski, Jerzy (1948- ). Red.; Janikowski, Ryszard; Kisielnicki, Jerzy; Krupa, Tadeusz; Lisiński, Marek; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Trzcieliński, Stefan; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   [...] The topics in the monograph include the problems of theory and practice of production and service management in specific areas. The first area refers to modern methods of industrial engineering, managing production ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym : środowisko pracy 

   Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Charytonowicz, Jerzy; Górska, Ewa; Kabsch, Aleksander; Krupa, Tadeusz; Nowak, Ewa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2000)
   Czy ergonomia nakierowana na człowieka niepełnosprawnego wymaga nowej definicji? Definicji, która oprócz zdolności uwzględniałaby jego możliwości i potrzeby, by środowisko, w którym żyje i pracuje człowiek nie w pełni ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie 

   Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Boczkowska, Katarzyna; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek (Media Press, 2007)
   Niniejsza monografia poświęc ona jest problemom osób niepełnosprawnych w organizacji pracy i medycynie. W obecnych czasach osobom niepełnosprawnym bardzo trudno znaleźć satysfakcjonującą ich pracę. Często przyczyna tkwi w ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji 

   Lewandowski, Jerzy; Lacewicz-Bartoszewska, Joanna; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
  • Ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia 

   Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Bendkowski, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] Książka jest opracowaniem monograficznym, którego celem jest prezentacja dorobku naukowo-badawczego Autorów zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Problematyka monografii ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji 

   Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Bitner-Czapińska, Elżbieta; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  • Quality and environmental management - continuous change of paradigms 

   Lewandowski, Jerzy; Wiśniewski, Zbigniew; Scientific Editor of the Division : Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Block, Chantal; Doniec, Andrzej; Łunarski, Jerzy; Pacholski, Leszek; Poskrobko, Bazyli; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Quality in management of processes 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Górska, Ewa; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Process approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to ...
  • Trends and ideas in management 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Banaszak, Zbigniew; Bendkowski, Józef; Chlebus, Edward; Jasiński, Zdzisław; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek; Trzcieliński, Stefan; Santarek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)