Now showing items 1-1 of 1

    • Nauczanie etyki zawodu architekta wobec pokoleniowych zmian zachowań 

      Olenderek, Maciej (Politechnika Łodzka, 2011)
      W trakcie nauczania etyki zawodu napotykamy na problem konfrontacji postaw kolejnych pokoleń. Zasady etyki zawodowej odnoszące się do całego środowiska architektów zostały zatwierdzone w 2005 roku przez trzeci Zjazd Krajowy ...