Now showing items 1-1 of 1

    • Być architektem - powołanie, pasja, zawód czy misja 

      Olenderek, Joanna (Politechnika Łodzka, 2011)
      Proces kształtowania przestrzeni towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Każdy z nas nosi w sobie, jemu tylko właściwą, umiejętność tworzenia, postrzegania, rozumienia i oceny. Wśród wielu dziedzin nauki i sztuki, ...