Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Advanced mechanical engineering : (with elements of numerical engineering analysis) 

   Kotełko, Maria; Kubiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] The book is divided into three parts: the first one contains the foundations of mechanics of solids (particularly of the theory of elasticity) including the stress and strain analysis (concept of the stress and ...
  • Analysis of magnetic field effect on ferromagnetic spheres embedded in elastomer pattern. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   The results of modelling of the magnetorheological elastomers (MREs) microstructure using Finite Elements Method (FEM) are shown. MREs are solids analogous to magnetorheological fluids consisting of carbonyl-iron particles ...
  • Elastooptyka i metoda elementów skończonych w mechanice pękania : wybrane problemy 

   Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   The book contains results of numerical calculation and their comparison with experimental tests carried out on the specimens CT. Crack propagate until damage specimen was achieved. The angle between the direction of crack ...
  • Stan naprężenia w elastomerze zawierającym cząstki ferromagnetyczne w polu magnetycznym. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   Przedstawiono wyniki analizy modelowania metodą elementów skończonych oraz badań metodą elastooptyki magnetoreologicznego elastomeru w obecności pola magnetycznego. Celem przeprowadzonych symulacji numerycznych i badań ...