Now showing items 1-1 of 1

    • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

      Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
      Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...