Now showing items 1-5 of 5

  • Bezpieczne systemy wbudowane. Zastosowania 

   Lichy, Krzysztof; Lorenc, Kamil (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   System wbudowany to dedykowany system komputerowy złożony z odpowiednio dobranych komponentów programowych i sprzętowych. Jego przeznaczeniem jest wykonywanie określonej aplikacji programowej. Ze względu na wszechobecne ...
  • Computer Game Innovation 

   Wojciechowski, Adam; Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   The "Computer Game Innovations" series is an international forum designed to enable the exchange of knowledge and expertise in the field of video game development. Comprising both academic research and industrial needs, ...
  • Interactive visualization of magnetic fields 

   Napieralski, Piotr; Guzek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   In this paper, we present an interactive method for visualizing three-dimensional nonlinear, unsteady vector fields. Visualization of three-dimensional electromagnetic fields is a difficult issue because the user has to ...
  • Markerless assisted rehabilitation system 

   Binkowski, Michał; Guzek, Krzysztof; Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   The project focuses on the use of modern technology to analyze human movement. This analysis turns out to be useful aid for physicians in rehabilitation of patients with limb injuries. This method is more precise than ...
  • Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji 

   Szajerman, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Niniejsza monografia dotyczy wizualizacji zjawisk topnienia i sublimacji, które są przejściem fazowym z ciała stałego odpowiednio do cieczy i gazu. Modelem granicy miedzy dwoma fazami jest powierzchnia międzyfazowa, ...