Now showing items 1-7 of 7

  • Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków. 

   Lajmert, Paweł; Kruszyński, Bogdan; Sikora, Małgorzata; Ostrowski, Dariusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W procesie monitorowania szlifowania kłowego wałków może być rejestrowanych szereg sygnałów pomiarowych takich jak składowe siły szlifowania, sygnały drgań, czy emisji akustycznej. W artykule porównano różne metody ...
  • Modelowanie zależności w procesie szlifowania kłowego wałków z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych i drzew decyzyjnych. 

   Lajmert, Paweł; Kruszyński, Bogdan; Wrąbel, Dariusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego wałków. 

   Lajmert, Paweł; Sikora, Małgorzata; Ostrowski, Dariusz; Kruszyński, Bogdan (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W artykule przedstawiono stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego powierzchni cylindrycznych. Zobrazowano budowę układów sterujących i pomiarowych stanowiska. Omówiono innowacyjny system nadzoru nad procesem ...
  • Stanowisko do wieloaspektowego badania procesu szlifowania kłowego wałków. 

   Lajmert, Paweł; Kruszyński, Bogdan; Wrąbel, Dariusz; Sikora, Małgorzata (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   W pracy przedstawiono stanowiska badawcze umożliwiające wieloaspektową ocenę procesu szlifowania kłowego wałków. Stanowiska te pozwalają na akwizycję i wstępne przetwarzanie różnych sygnałów pomiarowych, tj. składowych ...
  • Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej do wałków. 

   Sikora, Małgorzata; Lajmert, Paweł; Ostrowski, Dariusz; Kruszyński, Bogdan (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W artykule przedstawiono badania szlifowania stopu niklu Inconel 718 dla różnych parametrów kinematycznych szlifowania i siły różnych ściernic. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na zmiany składowych szlifowania ...
  • Szlifowanie stopów tytanu na szlifierce kłowej do wałków. 

   Lajmert, Paweł; Ostrowski, Dariusz; Sikora, Małgorzata; Kruszyński, Bogdan (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W procesie szlifowania stopów tytanu na parametry wynikowe obróbki ma wpływ szereg czynników związanych z zastosowaną ściernicą oraz wyborem właściwych parametrów kinematycznych szlifowania. Z powodu specyficznych właściwości ...
  • Zastosowanie metod eksploatacji danych do nadzorowania procesu szlifowania kłowego wałków. 

   Lajmert, Paweł; Kruszyński, Bogdan (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   W pracy przedstawiono przegląd metod eksploracji danych w zastosowaniu do diagnostyki i optymalizacji procesu szlifowania kłowego wałków. Omówiono metody analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości w celu wyznaczenia ...