Now showing items 1-1 of 1

    • Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym 

      Kabziński, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
      Referat stanowi streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym. W rozprawie postawiono tezę, iż rotacyjne formowanie struktur tkanych znacząco zmienia warunki tkania, w tym ...