Now showing items 1-10 of 10

  • Dobrowolność przynależności do OFE a dywersyfikacja ryzyka w systemie emerytalnym w Polsce 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
  • O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano ...
  • Oddziaływanie OFE na kształtowanie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych 

   Marcinkiewicz, Edyta; Chybalski, Filip (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Celem artykułu jest określenie potencjału oddziaływania OFE jako pojedynczych funduszy oraz jako grupy funduszy na ład korporacyjny w spółkach publicznych na rodzimym rynku kapitałowym. Przeprowadzona zostanie również ocena ...
  • Pomiar redystrybucji w międzynarodowych analizach systemów emerytalnych 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
   Dwie podstawowe kategorie, w świetle których są oceniane współcześnie systemy emerytalne, to adekwatność dochodowa oraz efektywność, w tym stabilność finansowa. Narzędziem służącym realizacji pierwszego celu, na który ...
  • Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru. 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   “No book of mine was ever more on target, and no book of mine has been ever more totally ignored.” Peter Drucker Powyższe słowa Peter Drucker miał wypowiedzieć w 1996 roku, mając na myśli swoją książkę z 1976 roku pt. ...
  • Sposób na pieniądz. 

   Bednarek, Artur; Boczkowska, Katarzyna; Chybalski, Filip; Dubla, Marcin; Dziubecki, Mariusz; Kobus, Iwona; Lefik, Marcin; Łukasik, Joanna; Marcinkiewicz, Edyta; Matuszewska, Aleksandra; Niziołek, Konrad; Rogalska, Katarzyna; Romek, Dorota; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert; Wielicka Antczak, Małgorzata; Witkowska, Dorota; Zakrzewska - Bielawska, Agnieszka (Wojskowa Drukarnia w Łodzi, 2006)
   [...] Celem całości opracowania jest przybliżenie Czytelnikowi: wybranych możliwości inwestycyjnych na rynku finansowym i poza nim, wybranych metod i technik wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych, czynników ...
  • Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
   Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia ...
  • Uwarunkowania konkurencji na rynku funduszy emerytalnych na przykładzie OFE. 

   Chybalski, Filip (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Celem artykułu jest analiza uwarunkowań konkurencji na rynku funduszy emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych płaszczyzn tej konkurencji oraz determinujących je czynników na rynku OFE. W artykule omówiono ...
  • Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia 

   Chybalski, Filip; Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Szeroki zakres zainteresowań ekonomistów, finansistów, demografów, polityków społecznych oraz prawników, zajmujących się zabezpieczeniem emerytalnym, owocuje bardzo szerokim spectrum podejść w analizie współczesnych ...
  • Współczesne zabezpieczenia emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne. 

   Chybalski, Filip; Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Mająca międzynarodowy wymiar dyskusja na temat modelów systemów emerytalnych, trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat, kiedy w krajach Ameryki Łacińskiej rozpoczęto na szeroką skalę reformy emerytalne. Model finansowy (zwany ...