Now showing items 1-3 of 3

  • Foreign languages in higher education system : integration between theoretical knowledge and teaching practice 

   Bronikowska, Maria; Żłobiński, Piotr (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2010)
   Dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do wymogów procesu bolońskiego oraz standardów szkolnictwa europejskiego i światowego stawia przed nauczycielami języków obcych nowe wyzwania, stwarzając jednocześnie potrzebę ...
  • Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy : praca zbiorowa 

   Jędrych, Elżbieta; Stankiewicz-Mróz, Anna; Pietras, Agnieszka; Baranowski, Krzysztof; Penc, Józef; Szmidt, Czesław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Answering to organizational environment changes the importance of the ability of manage people grows must lead to workers competencies development, inspiring them to entrepreneurship and creating involvement. Managers ...
  • Personnel innovations management in the organization 

   Jędrych, Elżbieta; Miller, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   The personnel functions describe the entirety of matters and activities connected with the functioning of people in the organization. It includes the processes and activities with executive, consulting and regulating ...