Now showing items 1-2 of 2

  • Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia. 

   Blażlak, Robert; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
   Globalizacja gospodarki światowej przyczynia się w sposób ciągły do wzrostu stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze efektywnego zarządzania innowacjami, niezależnie od rodzaju reprezentowanej przez ...
  • Rola organów administracji publicznej w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego dla MSP w regionie łódzkim. 

   Barańska-Fischer, Mirella (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule poruszono problematykę związaną z rolą organów administracji publicznej w kwestii kształtowania środowiska sprzyjającego realizacji działań innowacyjnych i przedsiębiorczych przez firmy sektora MSP. Celem artykułu ...