Now showing items 1-1 of 1

    • Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III) 

      Bagnowska, Anna; Krala, Lucjan; Nowak, Agnieszka; Oracz, Joanna (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
      Przesłanki teoretyczne wskazują, że dzięki dobrym właściwościom przeciwutleniającym chitozan może wchodzić w skład zestawu dodatków pozwalających na wyeliminowanie azotanu(III) z produkcji kiełbas. Aktywność przeciwutleniająca ...