Now showing items 1-5 of 5

  • Architektura gridu bazodanowego oparta o podejście peer-to-peer 

   Kuliberda, Kamil; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Wiślicki, Jacek (Politechnika Łódzka, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają zaimplementowane i zweryfikowane poprzez w pełni funkcjonalny prototyp, podejście do realizacji obiektowego gridu bazodanowego przy wykorzystaniu wirtualnej sieci peer-to-peer omawiając ...
  • Koncepcja przezroczystego indeksowania dla rozproszonej obiektowej bazy danych opartej na architekturze stosowej SBA 

   Kowalski, Tomasz Marek; Adamus, Radosław; Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek (Politechnika Łódzka, 2010)
   Artykuł zawiera opis zaprojektowanego przez autorów w pełni przezroczystego systemu indeksowania dla obiektowej bazy danych opartej na stosowej architekturze (SBA, Stack-Based Architecture). Bazując na solidnym fundamencie ...
  • On distributed data processing in data grid architecture for a virtual repository 

   Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek; Kowalski, Tomasz Marek; Adamus, Radosław; Kaczmarek, Krzysztof; Subieta, Kazimierz (Politechnika Łódzka, 2010)
   The article describes the problem of integration of distributed, heterogeneous and fragmented collections of data with application of the virtual repository and the data grid concept. The technology involves: wrappers ...
  • Projekt ODRA - założenia i rezultaty 

   Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek (Politechnika Łódzka, 2010)
   Celem projektu ODRA (Object Database for Rapid Application development) jest opracowanie obiektowo zorientowanego systemu zarządzania obiektową bazą danych. System ten ma udostępniać zestaw narzędzi powalających na budowanie ...
  • Przezroczysta integracja zasobów relacyjnych do obiektowego wirtualnego repozytorium 

   Wiślicki, Jacek; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Kuliberda, Kamil (Politechnika Łódzka, 2010)
   Prezentowana w artykule idea polega na wirtualnej integracji rozproszonych heterogenicznych zasobów bazodanowych w scentralizowaną, jednorodną, spójną i pozbawioną fragmentacji oraz nadmiarowości całość tworzącą wirtualne ...