Wyświetlanie pozycji 636-655 z 1429

  • Mathematical model of pennate muscle. 

   Wojnicz, Wiktoria; Zagrodny, Bartłomiej; Ludwicki, Michał; Awrejcewicz, Jan; Wittbrodt, Edmund (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The purpose of this study is to create a new mathematical model of pennate striated skeletal muscle. This new model describes behaviour of isolated flat pennate muscle in two dimensions (2D) by taking into account that ...
  • Matrices of the tensor with the internal symmetry [V2][V5] 

   Kucharczyk, Włodzimierz; Górski, Piotr; Ledzion, Rafał (Politechnika Łódzka, 2012)
   Matrices of the tensor of the internal symmetry [V2][V5] are presented for those point symmetry classes for which the matrices have not been published yet. Conditions allowing for measurements of nonlinear electrooptic ...
  • Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Niedostatkiewicz, Maciej; Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik (Politechnika Łódzka, 2009)
   Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying ...
  • Mechanical Properties of the Mineral Cast Material at the Macro and Micro Level. 

   Kępczak, Norbert; Pawłowski, Witold; Klich, Marek; Kaczmarek, Łukasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents the results of experimental examination of the mechanical properties at micro and macro scale of the mineral cast composites. Studies have been conducted to verify the literature data about the value ...
  • Mechanical systems with two nonlinear springs connected in series. 

   Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The aim of the paper is analysis of dynamical regular response of the nonlinear oscillator with two serially connected springs of cubic type nonlinearity. Behaviour of such systems is described by a set of differential-algebraic ...
  • Mechanika ogólna. Zagadnienia wybrane 

   Towarek, Zygmunt (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Prezentowane opracowanie jest drugim wydaniem skryptu „Mechanika ogólna. Zagadnienia wybrane”. Wydanie to zostało uzupełnione licznymi przykładami zadań, mających ułatwić zrozumienie i przyswojenie materiału teoretycznego, ...
  • Mechanism of anchoring proteins on the cell envelope 

   Pietraszek, Patrycja; Walczak, Piotr (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2011)
   Surface proteins, essential structural components of bacterial cell wall, are synthesized as precursors equipped with specific functional domains. The N-terminal signal module enables translocation across the plasma membrane ...
  • Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 

   Lachiewicz, Stefan (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W opracowaniu przedstawiono znaczenie działalności menedżerów w procesie promowania zmian. Szczególną uwagę zwrócona na funkcje związane z inicjowaniem zmian, tworzeniem klimatu innowacyjności oraz z reprezentowaniem ...
  • Metformina – cudowny lek? 

   Bauer, Agata (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
   Metformina jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu cukrzycy oraz, jak pokazują badania, może również chronić przed nowotworami, chorobami naczyniowo-sercowymi i schorzeniami typowymi dla podeszłego wieku [1]. W ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 1 

   Stasik, Kinga (2014)
   A model of the gripper mechanism driven by three electric motors is presented. The model of the gripper developed, characterised by an increased working surface, on 31.01.2008 was granted a patent for an invention entitled ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 2 

   Stasik, Kinga (2014)
   A mathematical model of the gripper mechanism with an electric drive, characterised by an increased work surface is presented in the paper. Equations describing the kinematic and dynamic characteristics have been formulated ...
  • A Methodology of Orthopaedic Measurement Arm Workspace Determination. 

   Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Rakowski, Piotr; Rejmonczyk, Szymon; Kaszowski, Jakub; Olejniczak, Kacper; Golasiński, Bartłomiej; Kaczmarek, Kamil (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   This paper outlines general assumptions of work principle of displacement measuring arm that bases on accelerometers. Symbolic representation of arm’s kinematic structure is shown. Also, an analysis of construction correctness ...
  • Methods of allergen detection based on DNA analysis 

   Słowianek, Marta; Majak, Iwona (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2011)
   Many allergens, such as hazelnut, peanut, charlock, celery, sesame, lupine, walnut, almond, macadamia nut, hickory, pistachio, wheat gliadins, may be present in food products, however, undeclared or as unintentional ...
  • Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions 

   Sierszeń, Artur (Politechnika Łódzka, 2009)
   The article presents four original algorithms of the reference set condensation to control the compromise between the speed and the quality of classification based on the obtained condensed reference set. The results ...
  • Methods of strong reduction and edition of a reference set for the nearest neighbour rule 

   Raniszewski, Grzegorz (Politechnika Łódzka, 2010)
   The article summarises a doctoral dissertation proposing new methods of a reference set reduction and edition for the Nearest Neighbour Rule (NN).The presented methods are designed to accelerate NN and to improve its ...
  • Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów. 

   Leonarcik, Rafał; Urbaniak, Mirosław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Metoda pomiaru dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych. 

   Ostrowski, Dariusz; Marciniak, Tadeusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W referacie omówiono pomiar dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych, z uwzględnieniem budowy i zasady działania stanowiska do pomiarów odchyłki kinematycznej przekładni. Ponadto zdefiniowano pojęcia: odchylenia ...
  • Metoda spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materialów włókienniczych. 

   Sztajnowski, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   W pracy przedstawiono metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni jako metodę badań – uniwersalną i szeroko stosowaną do analizy składu i budowy materiałów polimerowych naturalnych i syntetycznych, powszechnie ...
  • Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu. 

   Matejun, Marek (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Jedną z metod szeroko wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest studium przypadku. Swoją specyfikę wpisuje się w idiograficzne podejście badawcze i jakościowy kontekst badań naukowych pozwalając jednocześnie ...
  • Metody ilościowe w naukach o zarządzaniu. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Coraz częściej zastanawiamy się jakie metody, techniki i narzędzia wykorzystać, aby jak najlepiej opisać funkcjonowanie organizacji w otaczającym ją turbulentnym otoczeniu. W przedstawionej pracy przybliżono możliwości ...