Wyświetlanie pozycji 636-655 z 1454

  • Management po francusku. Czy kultura organizacji we Francji jest odpowiedzialna za spadek wzrostu gospodarczego państwa i zwiększenie długu narodowego? 

   Gałka, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł zawiera charakterystykę kultury organizacyjnej francuskich firm, opartą przede wszystkim na wynikach obserwacji i rozmów z francuskimi menadżerami. W tekście poddano analizie wpływ kultury organizacyjnej na ...
  • "Manufaktura" w Łodzi, fabryka której dano drugą szansę 

   Frey, Janusz; Kozicki, Jan (Politechnika Łodzka, 2009)
   Przedstawiony został rys historyczny rozwoju zakładów bawełnianego imperium Izraela Poznańskiego, podane zostały parametry techniczne głównych obiektów zakładów. Opisany został zakres przekształceń przeprowadzonych w ramach ...
  • Markerless assisted rehabilitation system 

   Binkowski, Michał; Guzek, Krzysztof; Napieralski, Piotr (Politechnika Łódzka, 2013)
   The project focuses on the use of modern technology to analyze human movement. This analysis turns out to be useful aid for physicians in rehabilitation of patients with limb injuries. This method is more precise than ...
  • Market situation of luxury goods in Poland 

   Dalewska, Izabela (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Creating a single, comprehensive definition of luxury is extremely difficult. It is just because of personal and very subjective connotation of the term. The author of current paper tries to demystify the nature of ...
  • Matematyczne i numeryczne metody analizy bifurkacji i dynamiki chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami 

   Awrejcewicz, Jan; Pyryev, Jurij; Kudra, Grzegorz; Olejnik, Paweł (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Książka obejmuje wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych, związanych z analizą dynamiki bifurkacyjnej i chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami. Autorzy przedstawiają ...
  • Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomoca pakietu Maxima. 

   Szadkowska, Anna; Rzepecka, Joanna; Potyrała, Monika (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Proponowany Czytelnikowi skrypt przedstawia możliwości, jakie daje praca z Systemem Algebry Komputerowej (CAS) Maxima, wspomagającym wykonywanie matematycznych obliczeń symbolicznych oraz numerycznych. Pozycja ta kierowana ...
  • Materiały konferencyjne z III Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 

   Ostalczyk, Piotr; Kacerka, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2015)
   Tematyka obliczeń cieplnych zajmuje coraz więcej miejsca w publikacjach z dziedziny elektrotechniki i staje się współcześnie nierozerwalnym elementem problemów elektrotechnicznych. III Konferencja Naukowo-Techniczna pod ...
  • Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych" 25 paździenika 2016 

   Biblioteka Politechniki Łódzkiej (Lodz University of Technology LibraryBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2016)
  • Mathematical and Experimental Analysis Tension of Steel in Bi-Polar Coordinates. 

   Jaroniek, Mieczysław (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   A series of experiments was carried out to examine the effects of elastic–plastic deformation on the state of stress and the flow stress mechanism under static tension. The strain distribution determined from the fringe ...
  • Mathematical model for two-dimensional dry friction modified by dither. 

   Wijata, Adam; Awrejcewicz, Jan; Matej, Jan; Makowski, Michał (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   A new dynamic two-dimensional friction model is developed which is based on the bristle theory. Actually it is the Reset Integrator Model converted into a two-dimensional space. Usually two-dimensional friction models ...
  • Mathematical model of a multi-parameter oscillator based on a core-less three-phase linear motor with skewed magnets. 

   Gajek, Jakub; Kępiński, Radosław; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   This paper uses the example of a three-phase core-less linear motor to create a mathematical model of single-dimension multi-parameter oscillator. The studied linear motor consists of: a stator, an U-shaped stationary ...
  • Mathematical model of pennate muscle. 

   Wojnicz, Wiktoria; Zagrodny, Bartłomiej; Ludwicki, Michał; Awrejcewicz, Jan; Wittbrodt, Edmund (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The purpose of this study is to create a new mathematical model of pennate striated skeletal muscle. This new model describes behaviour of isolated flat pennate muscle in two dimensions (2D) by taking into account that ...
  • Matrices of the tensor with the internal symmetry [V2][V5] 

   Kucharczyk, Włodzimierz; Górski, Piotr; Ledzion, Rafał (Politechnika Łódzka, 2012)
   Matrices of the tensor of the internal symmetry [V2][V5] are presented for those point symmetry classes for which the matrices have not been published yet. Conditions allowing for measurements of nonlinear electrooptic ...
  • Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Niedostatkiewicz, Maciej; Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik (Politechnika Łódzka, 2009)
   Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying ...
  • Mechanical Properties of the Mineral Cast Material at the Macro and Micro Level. 

   Kępczak, Norbert; Pawłowski, Witold; Klich, Marek; Kaczmarek, Łukasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents the results of experimental examination of the mechanical properties at micro and macro scale of the mineral cast composites. Studies have been conducted to verify the literature data about the value ...
  • Mechanical systems with two nonlinear springs connected in series. 

   Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The aim of the paper is analysis of dynamical regular response of the nonlinear oscillator with two serially connected springs of cubic type nonlinearity. Behaviour of such systems is described by a set of differential-algebraic ...
  • Mechanika ogólna. Zagadnienia wybrane 

   Towarek, Zygmunt (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Prezentowane opracowanie jest drugim wydaniem skryptu „Mechanika ogólna. Zagadnienia wybrane”. Wydanie to zostało uzupełnione licznymi przykładami zadań, mających ułatwić zrozumienie i przyswojenie materiału teoretycznego, ...
  • Mechanism of anchoring proteins on the cell envelope 

   Pietraszek, Patrycja; Walczak, Piotr (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2011)
   Surface proteins, essential structural components of bacterial cell wall, are synthesized as precursors equipped with specific functional domains. The N-terminal signal module enables translocation across the plasma membrane ...
  • Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 

   Lachiewicz, Stefan (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W opracowaniu przedstawiono znaczenie działalności menedżerów w procesie promowania zmian. Szczególną uwagę zwrócona na funkcje związane z inicjowaniem zmian, tworzeniem klimatu innowacyjności oraz z reprezentowaniem ...
  • Metformina – cudowny lek? 

   Bauer, Agata (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
   Metformina jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu cukrzycy oraz, jak pokazują badania, może również chronić przed nowotworami, chorobami naczyniowo-sercowymi i schorzeniami typowymi dla podeszłego wieku [1]. W ...