Now showing items 1738-1757 of 1872

  • Z innej perspektywy. 

   Szmidt, Izabela (Politechnika Łódzka, 2011)
   Opis wystawy autorstwa Rafała Szrajbera, która miała miejsce w Galerii Biblio-Art Biblioteki PŁ w dniach 5 maja - 2 czerwca 2011 roku.
  • Zabawa w nauce, nauka w zabawie. 

   Wróbel, Justyna (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • Zadania z mechaniki ogólnej 

   Kazimierska-Grębosz, Marianna; Polka, Andrzej (Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", 2005)
   Prezentowany podręcznik zawiera zadania, których tematyka obejmuje wybrany obszar zagadnień, dostosowany do zakresu wykładów z mechaniki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zbiór ten może być ...
  • Zagadnienia eksploatacji oraz modernizacji sprężarek gazu sodowego. 

   Paliński, Michał; Kryłłowicz, Władysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule opisano podstawy technologii produkcji sody w aspekcie sprężania gazu sodowego. Omówiono typowe instalacje do sprężania „suchego” i „mokrego” oraz ważniejsze problemy eksploatacyjne obu typów stosowanych ...
  • Zagadnienia niezawodności belek stalowych poddanych zginaniu 

   Krauze, Izabela; Kamiński, Marcin (Politechnika Łodzka, 2010)
   Celem niniejszego opracowania było przedstawienie algorytmu wyznaczania współczynnika niezawodności dla zginanych belek stalowych modelowanych przy użyciu Metody Elementów Skończonych. W pracy porównano modele jedno-, dwu- ...
  • Zagadnienia stateczności wybranych konstrukcji inżynierskich o parametrach losowych 

   Kamiński, Marcin; Świta, Piotr (Politechnika Łodzka, 2010)
   Tematem niniejszej pracy jest zastosowanie probabilistycznej analizy numerycznej opartej na uogólnionej metodzie perturbacji stochastycznej do wyznaczenia probabilistycznych momentów obciążenia krytycznego. Obciążenia te ...
  • Zakres i uwarunkowania rejestracji struktury geometrycznej przekrycia wiszącego na potrzeby diagnostyczne 

   Deska, Krzysztof; Pawłowski, Wiesław (Politechnika Łodzka, 2010)
   Artykuł stanowi podsumowanie wieloletnich badań dotyczących rejestracji struktury geometrycznej przekryć wiszących na potrzeby diagnostyczne. Przedstawiono w nim dwa istotne zagadnienia: zakres i uwarunkowania rejestracji.
  • Zakupy i zamówienia czytelników. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Studenci i pracownicy naszej uczelni mogą w prosty sposób wpływać na kształt i zawartość bibliotecznych kolekcji. Biblioteka PŁ jest otwarta na sugestie dotyczące uzupełnienia zbiorów tradycyjnych i elektronicznych, a ...
  • Zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestorów francuskich w Polsce - wyniki badań empirycznych 

   Grębosz, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2010)
   W artykule poruszona została problematyka zarządzania markami lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce. Przedstawiono zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestora zagranicznego w Polsce. ...
  • Zamów książkę do biblioteki - elektroniczne zamówienia w Bibliotece PŁ. 

   Masikowska, Krystyna; Gruszczyńska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2014)
   Gromadzenie zbiorów to jedno z podstawowych zadań biblioteki. Ilość, a zwłaszcza jakość zbiorów, czyli właściwy dobór tematyczny książek zgodny z profilem uczelni, decydują o przydatności i wykorzystaniu zbiorów w pracy ...
  • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

   Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2010)
   Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...
  • Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania 

   Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka (2014)
   W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w ...
  • Zapisz się na newsletter. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Strona Biblioteki udostępnia wiele narzędzi umożliwiających łatwą i szybką dystrybucję informacji oraz komunikowanie się z użytkownikami. Prowadzimy profile na Facebooku, Google+, Twitterze, lnstagramie i w serwisie ...
  • Zaprzyjaźnij się z Erasmusem+ i zaplanuj swoją podróż po Europie. 

   Gajda, Anna; Witońska, Izabela (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2016)
  • Zarys dziejów geodezji w Łodzi 

   Czochański, Marian; Kośka, Tadeusz; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Praca zawiera szczegółowy przegląd i analizę dokonań geodezyjnokartograficznych na obszarze Łodzi w wyróżnionych czterech okresach: • do roku 1918, okres od małego miasteczka rolniczego stanowiącego punkt na drobnoskalowej ...
  • Zarys rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów : teoria i zastosowania w automatyce 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2008)
   This book is inspired by almost forty years' development in the Fractional Calculus and its applications in diff erent areas of science. The main task of this book is to acquaint Polish readers with a variety of applications ...
  • Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. 

   Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   [...] Cel główny monografii dotyczy identyfikacji (poznania) stopnia wdrożenia systemów zarządzania kryzysowego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemów logistycznych oraz poznania zasad i form tych systemów, w ...
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w gastronomii 

   Mokrosińska, Katarzyna; Błaszczyk, Ilona (Politechnika Łódzka, 2009)
   System HACCP, jako wymóg prawny, jest wdrażany w Polsce od przeszło 5 lat we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu. Mimo coraz większych w tym zakresie doświadczeń, jest to w dalszym ...
  • Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym. 

   Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management; Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
   Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016), pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”. Problematykę ...
  • Zarządzanie i planowanie marketingowe 

   Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005)
   [...] W niniejszym opracowaniu zawarto nie tylko teoretyczne rozważania na temat koncepcji marketingu, reguł myślenia marketingowego oraz zarządzania marketingowego, ale przede wszystkim dokonano w ujęciu praktycznym ...