Wyświetlanie pozycji 1472-1491 z 1717

  • W Przedsionku Literackim. 

   Sierpowski, Maciej; Galicki, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2016)
   Od ponad roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej proponuje zapracowanym i zabieganym członkom społeczności akademickiej chwile relaksu w czasie spotkań z literaturą pod nazwą Przedsionek Literacki.
  • Walijskie przykłady współpracy międzybibliotecznej 

   Szczepaniak, Jolanta (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
   Artykuł przedstawia bibliotekę Glyndwr University w walijskim mieście Wrexham, w której autorka odbyła staż w ramach programu Erasmus. Spędzone tam tygodnie umożliwiły zaobserwowanie zupełnie innej organizacji pracy i ...
  • Warsztaty patentowe 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
  • Waste Treatment with Supercritical Water 

   Głębowski, Michał; Szewczyk, Włodzimierz (2014)
   Waste with a high water content is particularly difficult to reprocess. Drying, required before the final burning process, consumes large amounts of energy and it is quite expensive. The paper provides an overview of the ...
  • Wavelet-based texture segmentation of titanium based alloy lamellar microstructure: application to images from optical microscope and X-ray microtomography 

   Babout, Laurent; Jopek, Łukasz; Janaszewski, Marcin; Preuss, Michael; Buffiere, Jean-Yves (Politechnika Łódzka, 2009)
   A texture segmentation algorithm which combines grey level intensity from 2 images after discrete wavelet transform and variance has been applied on 2D images to segment lamellar colonies in (α+β) titanium alloy Ti6A14V. ...
  • Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce. 

   Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
  • Webinarium jako forma internetowej edukacji. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Postęp technologiczny wpłyną na każdy rodzaj działalności człowieka - także na sposób, w jaki zdobywa się wiedzę. Kilka lat temu drogę w nauczaniu torował e-learning, powodując liczne dyskusje na temat przyszłości edukacji. ...
  • What is the symmetry of castor oil between metal electrodes? 

   Izdebski, Marek; Ledzion, Rafał; Górski, Piotr (Politechnika Łódzka, 2012)
   Presented experimental data show that castor oil between metal flat electrodes can not be satisfactorily described as an isotropic liquid of ∞ ∞ symmetry, even in the absence of an electric field between the electrodes. ...
  • What is the true order of magnitude of the quadratic electrooptic coefficient |g1111-g1122| in RDP crystal? 

   Górski, Piotr; Kilański, Łukasz; Ledzion, Rafał; Kucharczyk, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2007)
   Measurements based on the dynamic polarimetric technique of the electrooptic coefficient |g1111-g1122| are applied to determine the order of magnitude of the quadratic electrooptic effect in RDP. The results obtained confirm ...
  • Wibracyjne zagęszczanie wątków w krośnie tkackim. 

   Kuchar, Maciej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Tematyka pracy obejmuje zagadnienie znaczącego udoskonalenia wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych, poprzez wykorzystanie ruchu drgającego płochy do ich zagęszczania. Stan wiedzy w tym obszarze jest obecnie ...
  • Wiedza kadr BHP w aspekcie poziomu wykształcenia - analiza porównawcza na podstawie badań w regionie łódzkim. 

   Boczkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Analizą ...
  • Wielkie zadania małych bibliotek - jak to robią w USA 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Stacey Buick jest dyrektorką małej biblioteki w Malvern, w stanie Iowa. Z warsztatów prowadzonych w stanowej bibliotece wróciła pełna zapału, z nowymi pomysłami na strategie działania, marketing usług i plany pracy swojej ...
  • Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi 

   Brzezińska, Agnieszka; Zawilski, Marek; Bandzierz, Dawid; Sakson, Grażyna (2014)
   Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań prze-lew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z ...
  • Wieże fabryczne - elementy krajobrazu Łodzi poprzemysłowej 

   Adamiak, Włodzimierz (Politechnika Łodzka, 2009)
   Istotą materialnego dziedzictwa kulturowego Łodzi są liczne, zachowane obiekty XIX wiecznej architektury postindustrialnej. Ważną cechą przestrzeni miasta jest duża ilość różnych w skali fabryk służących wcześniej wytwarzaniu ...
  • Windchill system architecture landscape within TEWI administrative domain. 

   Kłosiński, Marcin (Politechnika Łódzka, 2014)
   This paper covers some chosen aspects of Windchill system architecture elements that are crucial from TEWI administration standpoint. Those aspects are above all: Windchill overall architecture landscape, system components ...
  • Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej - rola biblioteki 

   Niezabitowska, Sylwia; Ptak, Anna (Stowarzyszenie EBIB, 2011)
   Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych stawiają przed uczelniami nowe wyzwania. Tradycyjne metody przekazywania wiedzy coraz częściej wspierane są nowoczesnymi rozwiązaniami elektronicznymi. ...
  • Wirtualny świat e-booków a analogowa rzeczywistość 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata; Kłosiński, Rafał (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Jedni uważają, że e-książki zmienią kulturę i nawyki czytelnicze w znaczącym stopniu. Inni twierdzą, że nie stanowią one zagrożenia dla książek w wersji drukowanej, że będą współistnieć w pewnej symbiozie tak jak inne, ...
  • Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji 

   Szajerman, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Niniejsza monografia dotyczy wizualizacji zjawisk topnienia i sublimacji, które są przejściem fazowym z ciała stałego odpowiednio do cieczy i gazu. Modelem granicy miedzy dwoma fazami jest powierzchnia międzyfazowa, ...
  • Wokół bibliotekarstwa uczestniczącego - z podwórka Oddziału Informacji Naukowej 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2009)
   Refleksje po lekturze artykułu Judith Siess Bibliotekarstwo uczestniczące – co to takiego i czy nas bezpośrednio dotyczy?[1] Kilka lat temu pojawiła się seria plakatów Elseviera, które dobitnie i z humorem wskazywały na ...
  • Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych. 

   Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
   Filamentous fungi, called moulds, and actinobacteria are the microorganisms widely used by mankind for their unique and rich metabolism, which supplies the variety of useful chemical substances being their metabolites. In ...