Wyświetlanie pozycji 1462-1481 z 1717

  • Verification of one-dimensional models describing anisotropy of step growth 

   Izdebski, Marek; Ledzion, Rafał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Models that allow to obtain directional dependencies of normal velocity of a straight step on the (001) face of Kossel crystal and its edge free energy are reviewed. The dependencies were considered in a wide range of ...
  • Versatile Synthesis of 4-Methylidenepyrazolidin-3-ones Using a Horner–Wadsworth–Emmons Approach 

   Modranka, Jakub; Jakubowski, Rafał; Janecki, Tomasz (2014)
   A new, versatile method for the synthesis of, so far unknown, variously substituted 4-methylidenepyrazolidin-3-ones as potential cytotoxic agents is described. Target compounds were synthesized from the corresponding ...
  • VI Zjazd Kanalizatorów Polskich : POLKAN '07 - materiały 

   Zawilski, Marek; Sakson, Grażyna; Mozolewska, Grażyna; Anielak, Anna; Błażejewski, Ryszard; Dąbrowski, Wojciech; Dziopak, Józef; Gromiec, Marek; Jodłowski, A.; Kotowski, Andrzej; Królikowski, Andrzej; Kuliczkowski, Andrzej; Kwietniewski, Marian; Łomotowski, Janusz; Szetela, Ryszard; Zawilski, Marek (Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2007)
  • Vibration Analysis of Collecting Electrodes by means of the Hybrid Finite Element Method 

   Adamiec-Wójcik, Iwona; Awrejcewicz, Jan; Nowak, Andrzej; Wojciech, S. (2014)
   The paper presents a hybrid finite element method of shell modeling in order to model collecting electrodes of electrostatic precipitators. The method uses the finite element method to reflect elastic features and the rigid ...
  • Vibrational energy transfer via modulated impacts for percussive drilling 

   Wiercigroch, Marian; Krivtsov, Anton M.; Wojewoda, Jerzy (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   In this paper, a new method of vibrational energy transfer from high- frequency low-amplitude to low-frequency high-amplitude mechanical vibrations is proposed and investigated, for the purpose of percussive drilling. The ...
  • The Vibroacoustic Analysis of The Hydrocarbon Processing Plant Piping System Operating at Elevated Temperature. 

   Błaszczyk, Andrzej; Papierski, Adam; Rydlewicz, Maciej; Susik, Mariusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   In this paper it is presented the vibroacoustic analysis of the selected section of the hydrocarbon processing chemical plant piping system operating at elevated temperature and subjected to dynamic load exciting vibration ...
  • VII Mikołajkowy Konkurs Chemiczny. 

   Siarkiewicz, Przemysław; Wróbel, Justyna (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2015)
  • VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej. 

   Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  • The Viscoplastic Effect in the Heat–Treated, Thin–Walled AL–6060 Alloy Profiles Subjected to Compressive Axial Impact. 

   Mróz, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2014)
   This paper will highlight the influence of the strain rate effect occurring during pulse loading on dynamic stability of aluminium profiles. Current work is the development of the analysis carried in [1]. The C–channel ...
  • Vision-based eye-blink detection system for mental fatigue monitoring and human-computer interfacing 

   Królak, Aleksandra (Politechnika Łódzka, 2010)
   The paper presents an algorithm for detection of the eye-blinks in image sequences. The employed image processing methods include well-known solutions, such as Haar-like face detection and template matching based eye ...
  • W Przedsionku Literackim. 

   Sierpowski, Maciej; Galicki, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2016)
   Od ponad roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej proponuje zapracowanym i zabieganym członkom społeczności akademickiej chwile relaksu w czasie spotkań z literaturą pod nazwą Przedsionek Literacki.
  • Walijskie przykłady współpracy międzybibliotecznej 

   Szczepaniak, Jolanta (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
   Artykuł przedstawia bibliotekę Glyndwr University w walijskim mieście Wrexham, w której autorka odbyła staż w ramach programu Erasmus. Spędzone tam tygodnie umożliwiły zaobserwowanie zupełnie innej organizacji pracy i ...
  • Warsztaty patentowe 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
  • Waste Treatment with Supercritical Water 

   Głębowski, Michał; Szewczyk, Włodzimierz (2014)
   Waste with a high water content is particularly difficult to reprocess. Drying, required before the final burning process, consumes large amounts of energy and it is quite expensive. The paper provides an overview of the ...
  • Wavelet-based texture segmentation of titanium based alloy lamellar microstructure: application to images from optical microscope and X-ray microtomography 

   Babout, Laurent; Jopek, Łukasz; Janaszewski, Marcin; Preuss, Michael; Buffiere, Jean-Yves (Politechnika Łódzka, 2009)
   A texture segmentation algorithm which combines grey level intensity from 2 images after discrete wavelet transform and variance has been applied on 2D images to segment lamellar colonies in (α+β) titanium alloy Ti6A14V. ...
  • Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce. 

   Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
  • Webinarium jako forma internetowej edukacji. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Postęp technologiczny wpłyną na każdy rodzaj działalności człowieka - także na sposób, w jaki zdobywa się wiedzę. Kilka lat temu drogę w nauczaniu torował e-learning, powodując liczne dyskusje na temat przyszłości edukacji. ...
  • What is the symmetry of castor oil between metal electrodes? 

   Izdebski, Marek; Ledzion, Rafał; Górski, Piotr (Politechnika Łódzka, 2012)
   Presented experimental data show that castor oil between metal flat electrodes can not be satisfactorily described as an isotropic liquid of ∞ ∞ symmetry, even in the absence of an electric field between the electrodes. ...
  • What is the true order of magnitude of the quadratic electrooptic coefficient |g1111-g1122| in RDP crystal? 

   Górski, Piotr; Kilański, Łukasz; Ledzion, Rafał; Kucharczyk, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2007)
   Measurements based on the dynamic polarimetric technique of the electrooptic coefficient |g1111-g1122| are applied to determine the order of magnitude of the quadratic electrooptic effect in RDP. The results obtained confirm ...
  • Wibracyjne zagęszczanie wątków w krośnie tkackim. 

   Kuchar, Maciej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Tematyka pracy obejmuje zagadnienie znaczącego udoskonalenia wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych, poprzez wykorzystanie ruchu drgającego płochy do ich zagęszczania. Stan wiedzy w tym obszarze jest obecnie ...