Wyświetlanie pozycji 1021-1040 z 1720

  • Packet switching networks traffic prediction based on radial basis function neural network 

   Zaleski, Arkadiusz; Kacprzak, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2010)
   New multimedia applications require Quality of Service support, which is still not successfully implemented in current packet-switched networks implementations. This paper presents a concept of neural network predictor, ...
  • Pakowanie mięsa i przetworów drobiowych 

   Krala, Lucjan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004)
  • Palność polimerów i materiałów polimerowych 

   Janowska, Grażyna; Przygocki, Władysław; Włochowicz, Andrzej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
   [...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi ...
  • Parallel hierarchies for solving Single Source Shortest Path problem 

   Chomątek, Łukasz (Politechnika Łódzka, 2013)
   The problem of route optimization is significant due to the fact of the high availablity of private transport as well as the need of efficient utilization of the corporate fleet. Optimal route can have different meaning ...
  • Parametry chropowatości powierzchni w badaniach warunków tarcia i ich zdolność do tworzenia filmu EHD. 

   Chudzik, Agnieszka; Pietrzak, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2005)
  • Parametryzacja geometrii promieniowego wirnika odśrodkowej pompy wielostopniowej. 

   Kantyka, Krzysztof; Papierski, Adam (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule opisano parametryczny zapis geometrii promieniowego wirnika zamknietego pompy osrodkowej. Potrzeba parametryzacji rozumianej jako zapis konstrukcji (topologii, kształtu) poprzez zestaw liczb sterujacych ...
  • Particle swarm optimization: the gradient correction 

   Borowska, Bożena; Nadolski, Stefan (Politechnika Łódzka, 2009)
   In the following paper, the solution of the optimization problem that relied on the determination of the optimal geometry of two cylindrical coil arrangement evoking magnetic field of specific parameters was presented. The ...
  • Partycypacja pracowników w budowie strategii "od dołu" organizacji 

   Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Artykuł prezentuje dwa modele budowy strategii w przedsiębiorstwie: odgórny i oddolny. Pierwszy model zapewnia menedżerom wyższy poziom kontroli nad procesem formułowania i implementacji strategii. Cele są ustalane przez ...
  • Pasywne układy dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu 

   Kobos, Witold; Zgraja, Jerzy (Politechnika Łódzka, 2013)
   W celu efektywnego przekazywania energii z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu stosuje się pasywne układy dopasowujące impedancje obciążenia. Powszechnie stosowanym w tym celu jest transformator dopasowujący. W ...
  • Payload Oscillations Minimization via Open Loop Control. 

   Kosucki, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   The results of tests of payload oscillations, forced by linear control function which allows to minimize payload sway after acceleration phase and after overhead crane stopping are presented in this paper. The analysis of ...
  • Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation 

   Grabowski, Kamil (Politechnika Łódzka, 2010)
   The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. The work presents the possibility of computing hardware acceleration of this process.
  • Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation - statistical analysis 

   Grabowski, Kamil (Politechnika Łódzka, 2011)
   The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. Two main threads of the work are presented: iris image segmentation and its influence on the ...
  • Personnel innovations management in the organization 

   Jędrych, Elżbieta; Miller, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   The personnel functions describe the entirety of matters and activities connected with the functioning of people in the organization. It includes the processes and activities with executive, consulting and regulating ...
  • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa 

   Blum, Artur; Niezgodziński, Tadeusz; Wolny, Stanisław (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-BIP, 2007)
   W książce omówiono problematykę wtrąceń niemetalicznych i pęknięć lamelarnych w skrzynkowych dźwigarach suwnic pomostowych. Przeprowadzono analizę zarówno eksperymentalną, jak i numeryczną warunków powstawania i rozwijania ...
  • Pharmacological and Structure-Activity Relationship Evaluation of 4-aryl-1-Diphenylacetyl(thio)semicarbazides 

   Wujec, Monika; Kędzierska, Ewa; Kuśmierz, Edyta; Plech, Tomasz; Wróbel, Andrzej; Paneth, Agata; Orzelska, Jolanta; Fidecka, Sylwia; Paneth, Piotr (2014)
   This article describes the synthesis of six 4-aryl-(thio)semicarbazides (series a and b) linked with diphenylacetyl moiety along with their pharmacological evaluation on the central nervous system in mice and computational ...
  • Photo-enhanced conduction in inhomogeneous thin film space charge limited conducting systems. 

   Bąk, Grzegorz W. (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
   Photo-enhancement of space-charge limited currents in deliberately modified thin-film structures is studied using numerical methods. The obtained results suggest that it should be possible to obtain optically induced ...
  • Physicochemical and bilogical characterization of soils from the vicinity of the Arctowski Polish Antarctic Station 

   Białkowska, Aneta; Grzelczyk, Anna; Długołęcka, Anna; Cieśliński, Hubert; Kalinowska, Halina; Kur, Józef; Turkiewicz, Marianna (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2012)
   Soil samples collected in 2006 from 4 different sites (Puchalski Hill and a moraine below this hill, an elephant seal colony and a penguin rookery) in the vicinity of Arctowski Polish Antarctic Station at King George Island ...
  • Physiology and metabolism of Crabtree-negative yeast Debaryomyces occidentalis 

   Kręgiel, Dorota (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2008)
   This paper is focused on the physiology and metabolism of non-conventional yeasts, especially these belonging to Debaryomyces (syn. Schwanniomyces) occidentialis. In these Crabtree-negative yeast strains, oxygen limitation ...
  • Phytoextraction of heavy metal contaminated soils 

   Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2010)
   This work presents the problem of soil pollution by heavy metals and its negative influence on the living organisms. In this paper the phytoremediation technique of cleaning soil polluted by heavy metals has been described. ...
  • Pierwsza Księga Jubileuszowa PŁ. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2015)
   W roku 70-lecia Politechniki Łódzkiej warto przypomnieć jak obchodziliśmy poprzednie jubileusze. Pierwszym uroczyście obchodzonym był jubileusz 15-lecia w 1960 roku