Wyświetlanie pozycji 733-752 z 1710

  • Macierz SKU i jej zastosowanie 

   Antosik, Milena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł jest poświęcony zagadnieniu macierzy SKU (ang. Stock Keeping Unit, co oznacza w tłumaczeniu na język polski jednostkę magazynową). Celem jego jest popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Wyjaśniona jest zasadność ...
  • Macroenvironment analysis of the heating installations market in Poland - impact of local and global factors 

   Siuda, Dagna (Politechnika Łódzka, 2015)
   The main aim of this paper is to analyse the heating installations market in the macroenvironmental context. In this paper the objectives of the macroenvironment analysis will be presented and the current state of the ...
  • Macroscopic model formulae describing anisotropic anchoring of nematic liquid crystals on solid substrates. 

   Derfel, Grzegorz; Buczkowska, Mariola (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
   Formulae used for description of anchoring energy of nematic liquid crystal aligned on solid substrates are reviewed. They are based on macroscopic approach considering the concepts of the easy axis and of the anchoring ...
  • Main properties of sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions 

   Wojciechowski, Marek; Baryła, Patrycja; Lefik, Marek (2014)
   The results of laboratory tests and geotechnical view on sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions are presented. For the soils subjected to this process, very low permeability and no capillary elevation was observed. ...
  • Makrołańcuch rocznych osiągnięć Studentów zrzeszonych w naukowym kole „SKN Polimer”. 

   Masek, Anna; Kosmalska, Anna (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2016)
  • Management information systems 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Management information systems for many years have been an area of interest of scientists, systems designers, organisers as well as institutions and economic entities. This interest results from the fact that neither ...
  • Management of modern banks 

   Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In times of global competition banks, as service organizations, must search a manner not only to reach new clients but also to maintain the existing ones. The specificity of financial services and their elasticity is ...
  • Management po francusku. Czy kultura organizacji we Francji jest odpowiedzialna za spadek wzrostu gospodarczego państwa i zwiększenie długu narodowego? 

   Gałka, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł zawiera charakterystykę kultury organizacyjnej francuskich firm, opartą przede wszystkim na wynikach obserwacji i rozmów z francuskimi menadżerami. W tekście poddano analizie wpływ kultury organizacyjnej na ...
  • Managing innovations 

   Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In the modem world, a society based on knowledge and information, aimed at innovations is being created. An organization wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability to undertake and implement ...
  • "Manufaktura" w Łodzi, fabryka której dano drugą szansę 

   Frey, Janusz; Kozicki, Jan (Politechnika Łodzka, 2009)
   Przedstawiony został rys historyczny rozwoju zakładów bawełnianego imperium Izraela Poznańskiego, podane zostały parametry techniczne głównych obiektów zakładów. Opisany został zakres przekształceń przeprowadzonych w ramach ...
  • Markerless assisted rehabilitation system 

   Binkowski, Michał; Guzek, Krzysztof; Napieralski, Piotr (Politechnika Łódzka, 2013)
   The project focuses on the use of modern technology to analyze human movement. This analysis turns out to be useful aid for physicians in rehabilitation of patients with limb injuries. This method is more precise than ...
  • Market situation of luxury goods in Poland 

   Dalewska, Izabela (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Creating a single, comprehensive definition of luxury is extremely difficult. It is just because of personal and very subjective connotation of the term. The author of current paper tries to demystify the nature of ...
  • Marketing B2B w praktyce gospodarczej 

   Olczak, Artur; Urbaniak, Maciej (Difin, 2006)
   [...] Szczególny nacisk został w książce położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku ...
  • Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 

   Otto, Jacek (C.H. Beck, 2004)
   [...] Zmiany zachodzące w otoczeniu marketingowym firm, nasilająca się konkurencja, coraz częściej określana mianem hiperkonkurencji, postępujące nasycenie wielu rynków, coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania ...
  • Marketing w handlu i usługach 

   Otto, Jacek; Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   [...] Głównym celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych marketingu w handlu i usługach, uwzględniając przy tym kontekst zagadnień ogólniejszych, uniwersalistycznych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć ...
  • Maszyny elektryczne w energetyce : zagadnienia wybrane 

   Anuszczyk, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
   Treść książki obejmuje zagadnienia z teorii i eksploatacji przetworników elektromechanicznych instalowanych w układach elektroenergetyki cieplnej, jak również energetyki wykorzystującej źródła odnawialne. Zależało mi na ...
  • Matematyczne i numeryczne metody analizy bifurkacji i dynamiki chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami 

   Awrejcewicz, Jan; Pyryev, Jurij; Kudra, Grzegorz; Olejnik, Paweł (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Książka obejmuje wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych, związanych z analizą dynamiki bifurkacyjnej i chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami. Autorzy przedstawiają ...
  • Matematyczne modelowanie systemów 

   Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
   Książka obejmuje zagadnienia obecnego stanu modelowania matematycznego procesów występujących głównie w naukach inżynierskich. Do zagadnień tych należą: definicja systemu, teoria i kryteria podobieństwa, model i ...
  • Matematyka w ekonomii 

   Witkowska, Dorota; Staniec, Iwona; Szmit, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   W skrypcie zawarto podstawową dla ekonomisty wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i rachunku macierzowego. Czyni to z niniejszego opracowania przystępne dla ekonomistów kompendium wiedzy z zastosowań tych ...
  • Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomoca pakietu Maxima. 

   Szadkowska, Anna; Rzepecka, Joanna; Potyrała, Monika (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Proponowany Czytelnikowi skrypt przedstawia możliwości, jakie daje praca z Systemem Algebry Komputerowej (CAS) Maxima, wspomagającym wykonywanie matematycznych obliczeń symbolicznych oraz numerycznych. Pozycja ta kierowana ...