Now showing items 689-708 of 1872

  • Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej generacji 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Próbując wyjaśnić, czym jest nowoczesność w odniesieniu do bibliotek, spotykamy nazwę Library 2.0 – biblioteka drugiej generacji[1][2]. Jest to model biblioteki, który coraz śmielej wkracza do rzeczywistości. W środowiskach ...
  • Jak opanować różne style cytowań i bibliografii w tekstach naukowych? 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2013)
   Nie ma pracy naukowej, w której autor lub autorzy nie odwoływaliby się do wcześniej powstałych różnorodnych źródeł informacji. Odwołanie to może przyjąć formę bezpośredniego cytowania, zapożyczenia materiału z przedstawieniem ...
  • Jak znaleźć patent? 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2017)
   Patentowe bazy danych należą do najbardziej wyspecjalizowanych źródeł biznesowych. Aż 80 proc. informacji zawartych w dokumentach patentowych nie jest publikowana w literaturze naukowo-technicznej. W samej tylko ...
  • Jakość energii elektrycznej 

   Kowalski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2007)
   The book includes basie information concerning the quality of electrical energy in ac systems. It describes the features and parameters of the electrical energy quality and provides the characteristics of the following ...
  • Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • Kalkulator biogazowy jako użyteczne narzędzie do obliczeń wskaźników pracy biogazowni. 

   Smolarek, Tomasz (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2016)
  • Kandydacie, musisz to wiedzieć! 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   Mamy dla Ciebie nowe kierunki i specjalności, których programy opracowaliśmy w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, wspólnie z pracodawcami. Naszym celem jest kształcenie specjalistów z obszaru ...
  • Karbaminian etylu i jego prekursory w spirytusach owocowych 

   Balcerek, Maria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Karbaminian etylu (EC), zwany uretanem, jest związkiem niepożądanym w produktach spożywczych i napojach alkoholowych, ze względu na prawdopodobnie kancerogenny wpływ na zdrowie człowieka (IARC, 2007). Ryzyko występowania ...
  • Katedra Mechaniki Konstrukcji - rys historyczny 

   Michalak, Bohdan (Politechnika Łodzka, 2012)
  • Katedra Mechaniki Materiałów 

   Wagner, Irena; Więckowski, Zdzisław (Politechnika Łodzka, 2011)
  • Kauczuk naturalny oraz jego alternatywne źródła. 

   Miedzianowska, Justyna; Strąkowska, Anna (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2016)
  • Kerr constant of Fomblin Z 

   Ledzion, Rafał; Karolczak, Stefan; Górski, Piotr; Kucharczyk, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2008)
   The Kerr constant B of polyperfluoroethylenemethylene oxide Fomblin Z has been determined within the temperature range 295-323K. At 300K the constant B was found to be equal to 1.7 10(-15) m/V2. The results obtained indicate ...
  • Kierunki i uwarunkowania rozwoju zewnętrznego dużych firm produkcyjnych 

   Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Difin, 2007)
  • Kierunki rozwoju szlifowania. 

   Gołąbczak, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2011)
   Główne kierunki rozwoju szlifowania ściernicowego dotyczące materiałów i narzędzi ściernych, obciągania ściernic, innowacyjnych metod szlifowania oraz konstrukcji szlifierek.
  • Kinetyka degradacji wybranych ksenobiotyków w roztworach wodnych metodami fotochemicznymi. 

   Miller, Jacek Stanisław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Zanieczyszczenie wód śladowymi ilościami substancji chemicznych pochodzenia antropogenicznego, obcymi dla środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju fauny i flory, a także zdrowia ludzi. Poszukiwanie ...
  • Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym 

   Kabziński, Adam (Politechnika Łódzka, 2012)
   Referat stanowi streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym. W rozprawie postawiono tezę, iż rotacyjne formowanie struktur tkanych znacząco zmienia warunki tkania, w tym ...
  • Klasyczne i rozmyte bazy danych : modele, zapytania i podsumowania 

   Zadrożny, Sławomir; Myszkorowski, Krzysztof; Szczepaniak, Piotr S. (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008)
  • Klasyfikacja danych, algorytmy redukcji i edycji zbiorów wykorzystujące miarę reprezentatywności 

   Raniszewski, Marcin (Politechnika Łódzka, 2010)
   Klasyfikacja danych to podejmowanie decyzji na podstawie informacji, które te dane przenoszą (tzw. cech danych). Prawidłowa i szybka klasyfikacja zależy od prawidłowego przygotowania zbioru danych, jak i doboru odpowiedniego ...
  • Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych 

   Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   W artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedże rów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej ...
  • Koalicja Otwartej Edukacji 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)