Wyświetlanie pozycji 507-526 z 1710

  • Game-based communication in Network Control Systems 

   Morawski, Michał (2014)
   Network based Control Systems (NCSs) are more and more often selected in designing distributed control systems due to both economic and practical reasons. Today designs of NCSs frequently involve the non-expensive wireless ...
  • Gaussian light beam propagation in inhomogeneous medium 

   Pieszyński, Krzysztof (Politechnika Łódzka, 2008)
   In this work the results of numerical calculations describing propagation of Gaussian light beam in inhomogeneous media is presented. Numerical calculation was based on scalar wave approximation. Additionally the split-step ...
  • Gdy nasze zbiory to za mało ... 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
   Nie istnieje biblioteka, która jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby swoich użytkowników, dlatego niezbędna stała się współpraca między bibliotekami. Sprowadzaniem literatury naukowej niedostępnej we ...
  • The genesis and development of the European Union Social Policy over the years 

   Kopeć, Agata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities ...
  • Global invertibility theorems and their applications - a variational approach 

   Galewski, Marek; Koniorczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   This book is concerned with deriving abstract tools which are applicable in solving integro-differential equations posed in a Banach space setting. Our approach relies on deriving conditions which guarantee that ...
  • Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych 

   Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było ...
  • Granulacja bębnowa surowców drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. 

   Gluba, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu ...
  • Granulation of Cu-Al-Fe-Ni Bronze 

   Pisarek, Bogusław (2014)
   With the increase in wall thickness of the casting of iron-nickel-aluminium-bronze, by the reduction of the cooling rate the size of κII phase precipitates increases. This process, in the case of complex aluminium bronzes ...
  • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (2014)
   The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
  • Grinding Process Results with Oil Mist. 

   Wójcik, Ryszard; Wejman, Przemysław (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents a study of the process of grinding titanium grinding wheels with mikrokorundu, sanding at surfaces involving liquid - cooling lubricants using MQL, used machining fluid - propylene glycol and other ...
  • Growth velocities and sectorial and zonal distributions of impurities in crystals 

   Szurgot, Marian (Politechnika Łódzka, 2010)
   Formulae for relative impurity content in various parts of a crystal have been derived and analysis of sectorial and zonal distributions of impurities conducted. Contribution of volume diffusion controlled crystal growth ...
  • Gry komputerowe w edukacji architektonicznej i kulturalnej - wirtualna przestrzeń jako środowisko zdobywania wiedzy o architekturze 

   Szrajber, Rafał (Politechnika Łodzka, 2011)
   Gry komputerowe silnie oddziałują na kulturę i edukację młodych ludzi. Są zjawiskiem, które zawiera w sobie bardzo duży potencjał edukacyjny. Czy mogą stanowić narzędzie dydaktyczne w nauczaniu architektury -przedstawiony ...
  • Grywalizacja w crowdsourcingu 

   Józwiak, Piotr (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania koncepcji grywalizacji w ramach serwisów crowdsourcingowych. W pierwszej części zostały zaprezentowane definicje grywalizacji i crowdsourcingu i ich wzajemnego oddziaływania. ...
  • Grzyby strzępkowe zasiedlające materiały budowlane. Wzrost oraz produkcja mikotoksyn i alergenów. 

   Gutarowska, Beata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Grzyby strzępkowe występują powszechnie, a ich aktywny rozwój obserwuje się miedzy innymi na przegrodach budowlanych w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem odpowiednio wysokiej wilgotności. Znane są ich właściwości ...
  • Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce 

   Czajkowski, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2010)
   Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ...
  • Head-coupled perspective in computer games 

   Szkudlarek, Michał; Pietruszka, Maria (Politechnika Łódzka, 2013)
   This work presents the new method of interaction in computer application, especially firstand third-person player games. The new control technique called “Head-Aim” is based on Head-Coupled Perspective imagery method and ...
  • Herbicydowy potencjał olejków eterycznych 

   Synowiec, Agnieszka; Kalemba, Danuta; Lorenc-Kozik, Anna (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2015)
  • Hierarchical fuzzy logic systems and controlling vehicles in computer games 

   Renkas, Krzysztof; Niewiadomski, Adam (Politechnika Łódzka, 2014)
   This paper presents a possible application of fuzzy logic systems to control vehicles in computer games. A new architecture of a fuzzy logic system is here proposed: Hierarchical Fuzzy Controller, that is composed of several ...
  • High-accuracy numerical integration methods for fractional order derivatives and integrals computations 

   Brzeziński, Dariusz W.; Ostalczyk, Piotr (2014)
   In this paper the authors present highly accurate and remarkably efficient computational methods for fractional order derivatives and integrals applying Riemann-Liouville and Caputo formulae: the Gauss-Jacobi Quadrature ...