DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Morawski, Michał (2014)
  Network based Control Systems (NCSs) are more and more often selected in designing distributed control systems due to both economic and practical reasons. Today designs of NCSs frequently involve the non-expensive wireless ...
 • Pieszyński, Krzysztof (Politechnika Łódzka, 2008)
  In this work the results of numerical calculations describing propagation of Gaussian light beam in inhomogeneous media is presented. Numerical calculation was based on scalar wave approximation. Additionally the split-step ...
 • Gluba, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
  W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu ...
 • Pisarek, Bogusław (2014)
  With the increase in wall thickness of the casting of iron-nickel-aluminium-bronze, by the reduction of the cooling rate the size of κII phase precipitates increases. This process, in the case of complex aluminium bronzes ...
 • Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (2014)
  The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
 • Szurgot, Marian (Politechnika Łódzka, 2010)
  Formulae for relative impurity content in various parts of a crystal have been derived and analysis of sectorial and zonal distributions of impurities conducted. Contribution of volume diffusion controlled crystal growth ...
 • Szrajber, Rafał (Politechnika Łodzka, 2011)
  Gry komputerowe silnie oddziałują na kulturę i edukację młodych ludzi. Są zjawiskiem, które zawiera w sobie bardzo duży potencjał edukacyjny. Czy mogą stanowić narzędzie dydaktyczne w nauczaniu architektury -przedstawiony ...
 • Józwiak, Piotr (Politechnika Łódzka, 2013)
  W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania koncepcji grywalizacji w ramach serwisów crowdsourcingowych. W pierwszej części zostały zaprezentowane definicje grywalizacji i crowdsourcingu i ich wzajemnego oddziaływania. ...
 • Gutarowska, Beata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010)
  Grzyby strzępkowe występują powszechnie, a ich aktywny rozwój obserwuje się miedzy innymi na przegrodach budowlanych w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem odpowiednio wysokiej wilgotności. Znane są ich właściwości ...
 • Czajkowski, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2010)
  Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ...
 • Szkudlarek, Michał; Pietruszka, Maria (Politechnika Łódzka, 2013)
  This work presents the new method of interaction in computer application, especially firstand third-person player games. The new control technique called “Head-Aim” is based on Head-Coupled Perspective imagery method and ...
 • Synowiec, Agnieszka; Kalemba, Danuta; Lorenc-Kozik, Anna (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2015)
 • Renkas, Krzysztof; Niewiadomski, Adam (Politechnika Łódzka, 2014)
  This paper presents a possible application of fuzzy logic systems to control vehicles in computer games. A new architecture of a fuzzy logic system is here proposed: Hierarchical Fuzzy Controller, that is composed of several ...
 • Brzeziński, Dariusz W.; Ostalczyk, Piotr (2014)
  In this paper the authors present highly accurate and remarkably efficient computational methods for fractional order derivatives and integrals applying Riemann-Liouville and Caputo formulae: the Gauss-Jacobi Quadrature ...
 • Niewiadomski, Adam; Kacprowicz, Marcin (2014)
  This paper presents research on applications of fuzzy logic and higher-order fuzzy logic systems to control filters reducing air pollution [1]. The filters use Selective Catalytic Reduction (SCR) method and, as for now, ...
 • Kalinowska, Henryka; Kalinowski, Piotr (Politechnika Łodzka, 2009)
  W pracy przedstawiono historię powstawania obiektów charakterystycznych dla przemysłowej Łodzi, a także próby ponownego wykorzystania obiektów o cechach materialnego dziedzictwa historycznego- po zmianie warunków gospodarczych ...
 • Lefik, Marek; Sztromajer, Zofia (Politechnika Łodzka, 2011)
  W artykule przedstawiono krótko ponad pięćdziesięcioletnią historię Katedry Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej. Omówiono podstawowe tematy działalności naukowej, scharakteryzowano zespoły i osoby, ...
 • Czkwianianc, Artemiusz (Politechnika Łodzka, 2011)
  The paper presents history of the Department of Concrete Structure since 1956 till present. Scientific activity and industrial cooperation initiated by the following department heads is described. The paper summarizes the ...
 • Ślusarski, Ludomir (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2015)
 • Kania, Sylwester (Politechnika Łódzka, 2013)
  Drift mobility of holes in antrachinone and anthrone thin films evaporated in the vacuum of the order of 10-5Tr was determined with time of flight method (TOF). The layers had different structural order due to the temperature ...

Search DSpace

Browse

My Account