Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1845

  • Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Łódzkiej 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Politechnika Łódzka, 1945)
  • Organizacja uczelnianej sieci bibliotecznej Politechniki Łódzkiej (1945-1995) - rys historyczny 

   Masikowska, Krystyna; Kwilman, Gabriela (1995)
   W pracy niniejszej omówiono (w ujęciu historycznym) organizację uczelnianej sieci bibliotecznej w Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1995. Wyodrębniono trzy okresy charakterystyczne dla jej rozwoju. Uwzględniono elementy ...
  • Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką. 

   Feret, Błażej; Marcinek, Marzena (Stowarzyszenie EBIB, 2000)
   Niniejszy artykuł powstał na bazie referatu wygłoszonego na konferencji "The Future of Libraries in Human Communication" w Chanii (Kreta) w maju 1999 roku Przedstawiono w nim wizję biblioteki akademickiej i jej bibliotekarza ...
  • Stability of composite plates with non-uniform distribution of constituents. 

   Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   This contribution deals with stability of certain composite plates with a deterministic material structure which is not periodic but can be approximately regarded as periodic in small regions of a plate. The formulation ...
  • Effect of changes in the thickness of a perforated plate of the heat exchanger on its structural stability. 

   Chudzik, Agnieszka; Świniarski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   One of the most important elements of heat exchangers are perforated bottoms. These are perforated plates of significant thickness, in which heating cartridge pipes are mounted. For the designers of heat exchangers, the ...
  • Hybrid, finite element-artificial neural network model for composite materials. 

   Lefik, Marek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An application of Artificial Neural Networks for a definition of the effective constitutive law for a composite is described in the paper. First, a classical homogenisation procedure is directly interpreted with a use of ...
  • Energy method for position stability analysis of critical points of robot manipulators. 

   Szumiński, Przemysław; Kapitaniak, Tomasz; Stefański, Andrzej (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An energy method for the position stability analysis of critical points (equilibrium positions) of dynamical systems with an arbitrary finite number of degrees of freedom is presented. The method proposed consists in the ...
  • MVC Model, Struts Framework and File upload Issues in Web Applications Based on J2EE Platform 

   Wojciechowski, Jarosław; Sakowicz, Bartosz; Dura, K.; Napieralski, Andrzej (2004)
   This paper describes the web application based on the J2EE platform indicating the MVC model, Struts framework and file upload issues. The development of internet technology and the will to standardize the mechanisms used ...
  • Numerical and experimental collapse analysis of tubular multi-member energy absorbers under lateral compression 

   Lipa, Sebastian; Kotełko, Maria (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   In the paper, the problem of collapse load and energy dissipation capacity of tubular multi-member energy absorbers subject to lateral crushing load is presented. The method of analytical solution of the problem of initial ...
  • On the stress intensity factors for transient thermal loading in an orthotropic thin plate with a crack. 

   Rogowski, Bogdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   This paper is concerned with an orthotropic thin plate containing a crack perpendicular to its surfaces. It is assumed that the transient thermal stress is set up by the application of a heat flux as a function of time and ...
  • Application of the tolerance averaging method to analysis of dynamical stability of thin periodic plates. 

   Jędrysiak, Jarosław (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   Some problems of a dynamical stability of thin periodic plates are considered. As a tool to derive the governing equations of an averaged non-asymptotic plate model the tolerance averaging is applied, proposed for periodic ...
  • Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 

   Otto, Jacek (C.H. Beck, 2004)
   [...] Zmiany zachodzące w otoczeniu marketingowym firm, nasilająca się konkurencja, coraz częściej określana mianem hiperkonkurencji, postępujące nasycenie wielu rynków, coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania ...
  • Nonlinear Dynamics of Continuous Elastic Systems 

   Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim A.; Vakakis, Alexander F. (Springer, 2004)
   This monograph is devoted to recent advances in nonlinear dynamics of continuous elastic systems. A major part of the book is dedicated to the analysis of non-homogeneous continua, e.g. plates and shells characterized by ...
  • Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych 

   Gołębiowski, Jacek; Graczyk, Adam; Prohuń, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
   Dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki w Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych Zakładu Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci ...
  • Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka 

   Szmit, Maciej (A.N.D.-Adam Domagała, 2004)
   Wśród osób zajmujących się nauczaniem programowania funkcjonują dwa poglądy na nauczanie podstaw programowania. Według jednego z nich znajomość zjęzykami programowania należy rozpoczynać od wizualnego tworzenia aplikacji w ...
  • Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki 

   Jaroniek, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
   Książka ma na celu ułatwienie opanowania podstaw mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. W innych podręcznikach, zwłaszcza przeznaczonych dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych, (podanych w ...
  • Informatyczne aspekty telekomunikacji 

   Byczkowska-Lipińska, Liliana; Mandzij, Bogdan (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2004)
   Celem niniejszej książki jest w miarę dostępne przedstawienie podstawowych zadań dla informatyków w dziedzinie teleinformatyki. Zadaniem autorów jest przedstawienie zagadnień związanych z szeroko pojętym przetwarzaniem ...
  • Programowanie w języku C 

   Wróblewski, Sławomir (2004)
   Skrypt ten przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się programowania w języku C. W skrypcie zawarto wiele przykładów wprowadzających do programowania od podstaw. Do nauki programowania potrzebne będzie ...
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
   Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamiczne ...
  • Diagnozowanie maszyn papierniczych 

   Kawka, Włodzimierz; Kikiewicz, Zbigniew; Zieliński, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; Instytut technologii Eksploatacji PIB (Warszawa, Radom, Bydgoszcz), 2004)