CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia dorobek naukowy pracowników PŁ w postaci pełnotekstowej. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Managing innovations 

  Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  In the modem world, a society based on knowledge and information, aimed at innovations is being created. An organization wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability to undertake and implement ...
 • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1 

  Jóźwiak, Wojciech Kazimierz; Fiedorow, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej 

  Gorzka, Zbigniew; Janio, Konrad; Kaźmierczak, Marek; Wiktorowski, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Creating of competitive advantage based on cooperation 

  Adamik, Anna Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  A competitive advantage is the core of functioning of an enterprise in competitive market. It becomes a strategic goal of every enterprise functioning in market economy. The ability of its achieving and sustaining in ...
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii 

  Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Freda; Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Od dłuższego już czasu daje się zauważyć wzrost rangi przemysłów wysokiej techniki i rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Przedsiębiorstwa te intensywnie wykorzystując wiedzę stanowią źródło wynalazków i ...

Zobacz więcej