CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia dorobek naukowy pracowników PŁ w postaci pełnotekstowej. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach 

  Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Nogalski, Bogdan; Pomykalski, Andrzej; Trocki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Wiedza i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą związane. Bez odpowiedniego potencjału wiedzy trudno jest projektować i wdrażać zmiany, a z drugiej strony innowacje wywołują zapotrzebowanie na nowe obszary wiedzy i ciągle ...
 • Wykład z fizyki. Cz. 1 

  Kania, Sylwester (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
 • Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii 

  Paul, Jadwiga Krystyna; Paul-Kańska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Skrypt przygotowano maJąc na względzie potrzeby dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć z socjologii i psychologii na niemal wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Uwarunkowania związane z realiami procesu dy ...
 • Termomechanika laminatów, płyt i powłok o funkcyjnej gradacji własności 

  Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Publikacja stanowi podsumowanie wyników uzyskanych jako rezultat modelowania matematycznego różnych zagadnień termomechanicznych dla wybranych kompozytów i struktur o funkcyjnej gradacji własności. Część wyników otrzymano w ...
 • Stechiometria i kinetyka bioprocesów 

  Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli ...

View more