CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia dorobek naukowy pracowników PŁ w postaci pełnotekstowej. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

  Staniec, Iwona; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Trocki, Michał (Wydawnictwo C. H. Beck, 2008)
  [...] Celem pracy jest analiza metod identyfikowania i kwantyfikowania zagrożeń wpływających na powstanie i materializację ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania nimi. W warstwie teoretycznej podjęto ...
 • Wybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego dla robotyków 

  Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Książka przeznaczona jest dla czytelników zajmujących się robotyką, gdzie do opisu matematycznego zagadnień wykorzystuje się między innymi aparat matematyczny algebry liniowej. Ma on jednak swoją specyfikę. Stanowią ją ...
 • Thermomechanics of microheterogeneous solids and structures : tolerance averaging approach 

  Woźniak, Czesław; Michalak, Bohdan; Jędrysiak, Jarosław; Matysiak, Stanisław; Świtka, Romuald (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  This book contains a summary of results obtained in Poland during the last decade and oriented towards thermomechanics of functionally graded solids and composite elements with the deterministic microstructure. These ...
 • Rynek włókien celulozowych o właściwościach specjalnych w Polsce i na świecie : analiza marketingowa 

  Łaszkiewicz, Bogumił; Koszewska, Małgorzata; Malinowska-Olszowy, Monika (Politechnika Łódzka. Katedra Włókien Sztucznych. Katedra Gospodarki Światowej i Marketingu, 2008)
 • Rozwój zrównoważony : uwarunkowania organizacyjne i techniczne 

  Grądzki, Ryszard; Błaszczyk, Andrzej; Lachiewicz, Stefan; Kryłłowicz, Władysław; Chodkiewicz, Ryszard; Sobczak, Krzysztof; Papierski, Adam; Karczewski, Maciej (Wydawnictwo Media PressLodz University of Technology. Press, 2008)

Zobacz więcej