Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914. Geneza - Rozwój - Typologia 

  Walczak, Bartosz M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  The aim of this research has been to present selected issues related to the development of industrial complexes integrated with workers housing in European textile industry over the period 1771-1914. The initial dlate ...
 • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania 

  Adamik, Anna Iwona; Godziszewski, Bohdan; Iwińska-Knop, Krystyna; Lachiewicz, Stefan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  [...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie ...
 • Wizualizacja AutoCAD 2011 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi 

  Witczak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  This book is primarily devoted to discussing the physical basis of generation of vibration and acoustic noise of electromagnetic origin in the brushless electrical machines excited by permanent magnets. These machines, due ...
 • Product and packaging : quality and logistics aspects 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Otto, Jacek; Poskrobko, Bazyli; Tkaczyk, Stanisław; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  This aim of this monograph is to present current research and companies' business practice related to the practice of products and packaging in the aspect of quality and logistics. Quality is one of the most important ...

View more