CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia dorobek naukowy pracowników PŁ w postaci pełnotekstowej. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, nr 002(9)/2019 (październik) 

  Sztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej, 2019)
 • DSTA-2019 Conference Books vol. 1 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2019)
 • DSTA-2019 Conference Books vol. 2 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2019)
 • DSTA-2019 Conference Books – Abstracts 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2019)
 • Rektorzy Politechniki Łódzkiej. Bohdan Stefanowski założyciel i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej. 

  Popiel, Krystyna; Wilbik, Małgorzata (Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna Politechniki Łódzkiej. Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej., 2018)
  Oddajemy do Państwa rąk album „Bohdan Stefanowski założyciel i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej”, drugi tom serii „Rektorzy Politechniki Łódzkiej” – cyklu wydawniczego ukazującego sylwetki Rektorów naszej Uczelni, ...

View more