Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

  Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
 • Synergy of Convolutional Neural Networks and Geometric Active Contours 

  Tomczyk, Arkadiusz; Pankiv, Oleksandr; Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Hybrid approach to machine learning techniques could potentially provide improvements in image segmentation results. In this paper, a model of cooperation of convolutional neural networks and geometric active contours ...
 • Simulation of photon emission by an excited atom in the quantum register 

  Ostrowski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper investigates whether a quantum computer can efficiently simulate the atom deexcitation process with emission of photon. An algorithm is presented for simulating of the atom-photon interaction and photon free ...
 • Search for outliers by fuzzy logic systems – general concepts 

  Kacprowicz, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This article presents both a review of the literature and research proposals on the use of artificial integration, in particular fuzzy logic and fuzzy logic systems to search for and find exceptions outlier.
 • Postgraduate studies in the Institute of Information Technology of the Lodz University of Technology 

  Krasiukianis, Roman; Smoliński, Mateusz; Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The article presents the assumptions, development path and key achievements of postgraduate studies at the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics of the Lodz University of Technology. ...

View more