CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia dorobek naukowy pracowników PŁ w postaci pełnotekstowej. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w gospodarce polskiej: podstawy, procedury, przykłady 

  Strzelecka, Elżbieta; Glinkowska, Beata; Maciejewska, Monika; Wiażel-Sasin, Bogumiła (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
  Celem publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi na krajowym rynku budowlanym z uwzględnieniem aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ...
 • Zasady zarządzania jakością fundamentem zarządzania organizacjami 

  Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Niniejsza monografia obejmuje swoim zakresem siedem rozdziałów i każdy z nich odnosi się do jednej z zasad zarządzania jakością, wśród których wyróżnia się: Orientację na klienta, Przywództwo, Zaangażowanie ludzi, Podejście ...
 • Summary 

  Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
 • Ergonomics as an age management tool in the era of industry 4.0 

  Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)

View more